“Coaches zijn nou eenmaal geen ondernemers”, ik las het onlangs weer ergens. Het deed me denken aan het verhaal van een oud-client, destijds zelf bezig met een coachopleiding bij een Hogeschool. Zij vertelde me dat haar in die coachopleiding was verteld dat je niet moest denken dat je van een eigen praktijk als coach zou kunnen rondkomen. Lekker motiverend! Gelukkig ben ik er het levende bewijs van dat die stellige beweringen niet kloppen.

Ook ik ken ze, de (loopbaan-) coaches waarvan ik wéét dat ze het coachvak verstaan, een gedegen opleiding en certificering achter de rug hebben, integer en professioneel zijn en er toch niet in slagen om een winstgevend coachbedrijf neer te zetten. Want natuurlijk zijn er coaches die het ondernemersgen missen. Net zoals er bouwvakkers, leraren, tandartsen en hoveniers zijn die niet in de wieg gelegd zijn voor ondernemerschap. Maar gelukkig zijn er ook een heleboel die dat wel zijn! En waarom is die nuancering zo belangrijk?

  • Om ervoor te zorgen dat mensen die dromen van een praktijk als coach, niet onnodig ontmoedigd worden in het realiseren van hun plannen;
  • Om te voorkomen dat er gestigmatiseerd wordt, en er een beeld ontstaat van een markt vol zelfbenoemde coaches die “vanuit hun passie” en voor hun lol & een habbekrats hun diensten aanbieden (Ja, die bestaan! Mijn advies? Zoek verder!);
  • Omdat alleen een coach met een goed inkomen voldoende kan investeren in zijn/haar eigen scholing en ontwikkeling en dat zorgt voor kwaliteit;
  • Omdat bij professionele coaches ziel & zakelijkheid heel goed samen kunnen gaan;
  • Omdat het vaak juist zo belangrijk is om met een ondernemende coach te werken, en om te weten dat die gelukkig wél bestaan.

Zoek jij een coach? Check de objectieve certificerende instanties (www.noloc.nl of www.nobco.nl) en vraag rond naar ervaringen en referenties. Zijn thema’s als  ondernemerschap, persoonlijk leiderschap, profilering en zichtbaarheid onderdeel van jouw coachvraag? Ga daar dan in het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek dieper op in. Het is overigens heel gebruikelijk om zo’n gesprek met twee coaches te voeren, en pas daarna te kiezen met wie je in zee gaat.

Ben jij een coach, of wil je dat worden? Zorg dan dat de inhoud van je vak op orde is en laat je registeren zodat je een keurmerk kunt voeren, en zo het kaf van het koren scheidt. Bepaal je doelgroep en regel je marketing. Kun je dat (nog) niet zo goed? Volg een training of opleiding, of zoek een businesscoach. Vind jij die verkoop, marketing en al dat netwerken helemaal niet leuk? Word dan geen ondernemer, maar voer het prachtige coachvak uit in loondienst. Daar is helemaal niks mis mee!