Eindelijk was het dan zover….  Afgelopen vrijdag had ik mijn portfolio af! Netjes 6 weken voorafgaand aan het verstrijken van mijn Noloc-certificaat als Register Loopbaanprofessional op 1 mei a.s., drukte ik op de knop om ’t in te dienen.

Re-certificeren moet elke vier jaar. En dat is best een klus!

💡 Om te beginnen moeten er PE-punten verzameld worden. 75 maar liefst. Nou haal ik dat met gemak (meer dan het dubbele zelfs!), maar de precieze data, en het bewijsmateriaal (bewijs van deelname, certificaten, verklaringen, diploma’s) bij elkaar sprokkelen bleek nog een fikse zoektocht. Note to self: 😉 Voortaan direct na afronding van een seminar, training of opleiding in het portfolio op de website van DNV, de certificerende instantie, vastleggen. Dat scheelt over 4 jaar een berg werk.

💡 Vervolgens ben je verplicht om twee e-learnings te volgen. Ze duren allebei een dagdeel. Eentje over loopbaantheorieën en eentje over methodisch werken. Tijdrovend, maar ook interessant en leerzaam. Vooral om na het volgen ervan twee reflectieopdrachten te schrijven, waarmee ik aantoon dat ik de theorie toepas in mijn werkpraktijk.

💡 Elke professional doet -als het goed is!- aan intervisie. Zo ook wij; ten minste vier bijeenkomsten zijn verplicht, waarbij ik tweemaal een casus moet inbrengen en van één van die twee een reflectieverslag moet aanleveren voor m’n portfolio. Bent u daar nog….?!

💡 Het vak van loopbaanprofessional draait om leren en ontwikkelen. En natuurlijk geldt dat ook voor onszelf, dus is het schrijven van een ontwikkelplan voor de komende vier jaar ook een onderdeel van de recertificering. Welke veranderingen signaleer ik in de wereld van werken? Welke invloed heeft dat op (de coachvragen in) mijn praktijk? Hoe houd ik de ontwikkelingen bij? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik goede, professionele ondersteuning kan blijven leveren?

💡 Tot slot nog een beroepsgericht CV, een integriteitsverklaring, onderschrijven van de beroepscode en ’n laatste check, en daar gaat ‘ie dan….. -> SEND! 🎉 Binnen zes weken weet ik of ik me ook na 1 mei nog “Register Loopbaanprofessional” mag noemen!