Vandaag alweer het derde blog in de miniserie van vier blogs over Psychologisch Kapitaal uit 2022 in de herhaling, met als onderwerp: Veerkracht. Met nogmaals dank aan Matthijs Steeneveld, van wiens boek “Optimisme, hoop, veerkracht, zelfvertrouwen” (de vier onderdelen van Psychologisch Kapitaal) ik alweer een jaar of wat dankbaar gebruik maak.

Veerkracht
Met veerkracht bedoelen we, letterlijk, de mate waarin je in staat bent om bij tegenslag of een stressvolle gebeurtenis in je leven overeind te blijven, en niet “down” te gaan. Veerkracht wordt ook geassocieerd met aanvaarding, flexibiliteit, vertrouwen, “er sterker uitkomen”. Met die laatste ben ik het overigens niet eens: Ik geloof niet dat mensen sterker worden door het doorstaan van tegenslag, maar dat mensen tegenslag kunnen doorstaan juist doordát ze veerkrachtig en sterk zijn. Dat wil niet zeggen dat je, terugkijkend, niet geleerd kunt hebben van stress of tegenslag: Je “overlevingsstrategie” evalueren kan beslist zinvolle informatie opleveren voor de toekomst! Levens verlopen nou eenmaal niet zonder stress; de kunst is om daarmee om te kunnen gaan en niet te veel uit het lood te raken.

Veerkracht blijkt te zorgen voor beter functioneren en presteren. Het helpt je om beter om te gaan met veranderingen, zowel in je werk als in je privéleven. Het helpt je ook om de impact van tegenslag hanteerbaar te houden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat meer veerkracht ook een belangrijke indicatie is voor een kleinere kans op burn-out en andere stressgerelateerde psychische klachten. Alle reden dus om te werken aan je veerkracht!

Veerkracht is niet iets waarvoor je kunt kiezen of wat je kunt afdwingen. Dus neem jezelf niets kwalijk als je even niet kunt meebuigen. Je kunt echter, binnen je mogelijkheden, veerkracht wel versterken. Door stil te staan bij je pluspunten zoals je kennis en vaardigheden, je sociale relaties, je gezondheid en je psychologisch kapitaal vergroot je je veerkracht. Als je op een gezonde manier met risico’s omgaat, train je je veerkracht in plaats van ’t af te breken. Gezonde veerkracht betekent ook dat je niet doorschiet. Loop dus jezelf niet voorbij in je wens om stress het hoofd te bieden, maar zet jezelf evenmin in de luwte door een passieve houding aan te nemen. Oefenen dus. Zo vergroot je je veerkracht al vóórdat de tegenslag zich aandient, en kun je een stressvolle gebeurtenis ook benutten om te leren en te groeien. Zoals de Engelsen het zeggen: “Bounce back and beyond!”

Je veerkracht versterken doe je zelf, maar je hoeft dat niet alleen te doen. Een goede coach kan helpen. Je weet ons te vinden 😉

Volgende week het laatste blog in deze miniserie: Zelfvertrouwen. En natuurlijk zijn reacties meer dan welkom -> klik hier.