Thom de Jong

Team

Noloc-erkend loopbaanadviseur/trainer. Zijn kracht ligt in het in beweging krijgen van mensen. Dit ontstaat mede door maatwerk te leveren, een oordeelsvrije houding, door cliënten hun mitsen en maren te laten benoemen, en ze uit te dagen. Open, betrokken, creatief, veel ervaring, kijkend naar mogelijkheden om die doelgericht om te zetten in beweging en resultaat.