In het kader van mijn miniserie blogs over Psychologisch Kapitaal, vandaag de laatste – met als onderwerp: Zelfvertrouwen. Opnieuw gebaseerd op het boek van Matthijs Steeneveld “Optimisme, hoop, veerkracht, zelfvertrouwen”.

Onder zelfvertrouwen verstaan we “het geloof in je vermogen om acties te organiseren en uit te voeren om met toekomstige situaties om te gaan”. Als je zelfvertrouwen hebt, dat vertrouw je er dus op dat je in staat bent om iets voor elkaar te krijgen. Dat vertrouwen kan ontstaan doordat je iets (al vaker) hebt gedaan, en hebt ervaren dat het je lukt. Dat noemen we “taakspecifiek zelfvertrouwen”; de mate waarin je gelooft dat iets je lukt, hangt samen met de taak of opdracht, de moeilijkheidsgraad ervan, en jouw vaardigheden of ervaring die je erbij gaan helpen.

Er is ook een wat meer algemene vorm van zelfvertrouwen. Als jij de overtuiging hebt dat je onverwachte zaken in het algemeen wel het hoofd kunt bieden, dan heb je er waarschijnlijk ook meer vertrouwen in dat je iets nieuws kunt aanpakken, en dat het je wel lukken gaat. Het goede nieuws: Je kunt je zelfvertrouwen ontwikkelen!

Een paar tips daarvoor:

  1. Zie je succes voor je. Het visualiseren (“mentaal voorbereiden”) van een spannende situatie die jou goed afgaat, blijkt bij te dragen aan de slagingskans en dus aan je vertrouwen op een goede afloop.
  2. Leren van anderen. Kijk hoe anderen iets aanpakken, vraag naar hun tips en suggesties wanneer je iets nieuws en moeilijks gaat doen. Zoek een supporter die z’n vertrouwen in jou uitspreekt (niet algemeen maar specifiek, anders heeft dat een contraproductief effect, maar daarover in een volgend blog), en leer van je rolmodel.
  3. Maak plannen. Een haalbaar doel en een duidelijk en effectief plan geeft je helderheid over je aanpak en daarmee groeit je vertrouwen dat iets je ook echt gaat lukken.
  4. Probeer iets uit! Zo leren we; door te doen. Dat is de beste manier om je zelfvertrouwen te vergroten. Zeker wanneer je iets niet doet omdat je bang bent om te falen, is de beste manier om met die angst om te gaan: Doen.

Misschien heb je iets aan bovenstaande tips, het is maar een korte bloemlezing uit wat er allemaal mogelijk is om je zelfvertrouwen te doen toenemen. Je kunt met een goede coach ook prima werken aan meer zelfvertrouwen, zowel taakspecifiek als algemeen.

Mensen met een hoger zelfvertrouwen blijken gezonder en gelukkiger te zijn. Ze zijn o.a. meer geneigd om zich gezond te gedragen (sporten, gezond eten) en worden minder snel agressief. Wellicht omdat ze er vertrouwen in hebben dat problemen op andere manieren op te lossen zijn. Wees dus van harte welkom als je een goede coach zoekt, of de training “Rise & Shine!” wilt volgen!