Kleinschaligheid – hoe klinkt dat voor jou? Aantrekkelijk, persoonlijk, verzorgd en vol aandacht, of juist: kneuterig, onbetekenend, onbeduidend? Het boek dat ik erover heb geschreven verscheen in 2015 en is nog steeds actueel: “Klein maar fijn, over kleinschaligheid en werkgeluk”. Maar ik ben gek op kleinschaligheid! Bovendien geloof ik dat kleinschaligheid zich in een toenemende populariteit kan verheugen en dat steeds meer mensen zich afkeren van groot, log en (daardoor vaak) inflexibel, anoniem en onpersoonlijk.

Wat is dat nou precies, kleinschaligheid? In het onderzoek dat ik voor mijn boek uitvoerde, viel al snel op dat er geen eenduidige definitie bestond voor dit begrip. In de dikke Van Dale staat: ”Op kleine schaal”. Klopt, natuurlijk – maar “klein” is een relatief begrip. Op Google circuleren onder meer de volgende definities:

– waar weinig dingen of weinig personen bij betrokken zijn (voorbeeld: een kleinschalig onderzoek); antoniem: grootschalig;

– iets dat kleinschalig is, is niet erg uitgebreid;

– klein wat grootte betreft; de akkerbouw in Indonesië is meestal kleinschalig; de landerijen zijn klein en men produceert voor de zelfvoorziening;

– het feit dat men op beperkte schaal te werk gaat.

En op Wikipedia vind je kleinschaligheid vooral in relatie tot woorden als zorg, woonvormen, bed & breakfast, plattelandstoerisme, boutique hotels, dementie, fruit- en groenteteelt, onderwijs, biobrandstoffen en duurzame energie, burgerinitiatieven en ontwikkelingshulp.

Daarom heb ik mijn eigen definitie gemaakt, en spreek ik van kleinschaligheid als alle betrokkenen in een gezamenlijk proces van voortbrenging, (kunnen) zien welke andere deelnemers met welke andere processtap bezig zijn. Voor klanten wint een leverancier aan sympathie als je weet van wie je koopt, en elkaar in de ogen kunt kijken. De meesten van ons vinden het heel wat waard om te weten met wie je van doen hebt – en vaak geldt dat ook in je werk! Laten we daarom ons werk kleinschalig organiseren. Met oog voor de menselijke maat. Dat kan ook prima in grote bedrijven en instellingen; kleinschaligheid gaat namelijk niet over omvang, maar over aandacht. En de eerste die oprechte aandacht niet kan waarderen, moet ik nog tegenkomen!

(PS meer weten? Bestel dan mijn boek bij bol.com via https://bit.ly/3e3tV7X